Selecteer een pagina

Privacy Beleid

 
YvonVitaal respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van jouw gegevens serieus door passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jouw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen bedoeld voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Gegevens die worden verzameld

De gegevens worden door jou zelf aangeleverd bij YvonVitaal. 

-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
-Bedrijfsnaam
-Gegevens m.b.t. de gezondheid en leefstijl

Je gegevens worden verwerkt m.b.t. de volgende doelen 

-Het verlenen van de diensten, de coaching, door YvonVitaal
-Het opnemen van contact indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
-Het toesturen van informatie, een nieuwsbrief of leefstijlanalyse
-Het afhandelen van je betaling
-Het verwerken van persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld voor de Belastingaangifte. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Je persoonlijke gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De bewaartermijnen zijn:

-Vijf kalenderjaren voor dossiergegevens. Dit betreft geschreven voorbereidingen en aantekeningen naar aanleiding van het coaching traject.
-Zeven kalenderjaren voor de factuurgegevens i.v.m. de verplichting in deze van de Belastingdienst. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

YvonVitaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies 

YvonVitaal gebruikt functionele en technische cookies. Deze worden gebruikt voor de werking van de site en jouw gebruiksgemak.

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat wordt geplaatst waarop je de website bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 

Je kunt cookies altijd verwijderen via de instellingen van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YvonVitaal. 

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens van jou waarover we beschikken in een bestand naar jou of een organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je gegevens schriftelijk indienen. Het verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, in behandeling worden genomen.

YvonVitaal zal altijd nagaan of het verzoek wel echt van jou afkomstig is, om misbruik te voorkomen en ter bescherming van je privacy.

 Wijzigingen

YvonVitaal behoudt het recht voor wijzigingen in dit Privacy Beleid aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website address is: http://onlinevitaal.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embedded content from other websites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who we share your data with

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How long we retain your data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What rights you have over your data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Where we send your data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.